Cestovné poistenie - Vstupné údaje

Zadajte vstupné parametre o ceste, poistených a niekoľko doplňujúcich otázok k naceneniu poistenia. Každý vyplnený parameter ovplyvňuje poistné niektorej z poisťovní. Ak vám bude niektorá položka z formuláru nejasná, v otázniku nájdete popisku ktorá vám vstupný parameter popíše podrobnejšie.

Poistenie

Druh poistenia
Poistné riziká

Rozširené parametre krytia

Vyfiltrujte si riziká pred ktorými sa chcete chrániť na dovolenke
Krytie liečebných nákladov z dôvodu COVID ochorenia aj v rizikových krajinách
Krytie liečebných nákladov z dôvodu Teroristického útoku
Tehotenstvo po 24. týždni
Krytie úrazov spôsobených po požití alkoholu
Krytie chronických ochorení

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ

Cesta

Dátum začiatku poistenia
Dátum konca poistenia
Miesto pobytu v zahraničí
Cena zájazdu
Max. doba vycestovania
Účel cesty
Zoznam športov
zobraziť/zmeniť
Riziková práca

Poistení

Typ osoby
Sú medzi poistenými cudzí štátni príslušníci?
Majú cudzinci vydaný doklad o pobyte pre cudzincov v SR a sú zároveň verejne zdravotne poistení v niektorom z členských štátov EÚ?
Všetci poistení sa nachádzajú na území SR?

Údaje o 1. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP

Údaje o 2. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP

Údaje o 3. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP

Údaje o 4. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP

Údaje o 5. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP

Údaje o 6. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP

Údaje o 7. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP

Údaje o 8. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP

Údaje o 9. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP

Údaje o 10. poistenej osobe

Dátum narodenia
Držiteľ zľavovej karty
Klient je poistencom Union ZP