Havarijné poistenie - Vstupné údaje

Zadajte vstupné parametre o vozidle, držiteľovi, vašich škodách a niekoľko doplňujúcich otázok k naceneniu poistenia. Každý vyplnený parameter ovplyvňuje poistné niektorej z poisťovní. Ak vám bude niektorá položka z formuláru nejasná, v otázniku nájdete popisku ktorá vám vstupný parameter popíše podrobnejšie.

Vozidlo

Stav vozidla
Cenníkova cena vozidla
Typ vozidla
Počet miest na sedenie
Počet dverí
Účel použitia vozidla
Palivo
Objem motora (cm3)
Výkon (kW)
Celková hmotnosť (kg)
Továrenská značka
Typ karosérie
VIN (č.karosérie)
Prevodovka
Počet najazdených km
Zabezpečenie
Vozidlo na leasing

Držiteľ

Forma držiteľa
Dátum narodenia
Pohlavie
PSČ + Mesto
Rok vydania vodičského oprávnenia
Držiteľ vozidla od

Poistenie

Dátum začiatku poistenia
Rozsah postenia
Platba poistného
Druh avíza
Územný rozsah poistenia
Bezškodový priebeh
Viete zdokladovať bezškodový priebeh z predchádzajúceho havarijného poistenia?

Získanie maximálnych zliav

Uzatvorili ste niekedy poistnú zmluvu s havarijným poistením?
Uzatvorili ste niekedy poistnú zmluvu o PZP?
Máte akúkoľvek poistnú zmluvu v niektorej poisťovni?
Ste držiteľom preukazu ZŤP?
Je vlastník, poistník a držiteľ tá istá osoba?
Korešpondenčná adresa poistníka je rovnaká ako adresa trvalého pobytu/sídla?
Bude Vaše vozidlo riadiť osoba mladšia ako 25 rokov?
Bola niekedy vaša zmluva poistenia auta ukončená z dôvodu neplatenia?
Bola niekedy spôsobená škoda vozidlami, ktorých ste boli/ste držiteľom?