PZP - Vstupné údaje

Zadajte vstupné parametre o vozidle, držiteľovi, vašich škodách a niekoľko doplňujúcich otázok k naceneniu poistenia. Každý vyplnený parameter ovplyvňuje poistné niektorej z poisťovní. Ak vám bude niektorá položka z formuláru nejasná, v otázniku nájdete popisku ktorá vám vstupný parameter popíše podrobnejšie.

Vozidlo

Typ vozidla
Účel použitia vozidla
Objem motora (cm3)
Výkon (kW)
Celková hmotnosť (kg)
Počet miest na sedenie
Továrenská značka
VIN (č.karosérie)
Okres evidencie vozidla
Počet najazdených km
Druh paliva
Dátum 1. evidencie vozidla
Je vozidlo vybavené volantom na pravej strane?

Držiteľ

Forma držiteľa
Predmet činnosti:
Dátum narodenia
Pohlavie
PSČ + Mesto
Rok vydania vodičského oprávnenia

Poistenie

Dátum začiatku poistenia
Platba poistného
Druh avíza

Získanie maximálnych zliav

Uzatvorili ste niekedy poistnú zmluvu o PZP?
Bezškodový priebeh
Máte platnú zmluvu poistenia alebo stavebného sporenia vo Wüstenrot?
Ste klientom poisťovne Groupama (okrem CP) a/alebo OTP Banky?
Máte zmluvu z pôvodnej spoločnosti AXA (okrem DSS)?
Máte produkt v ČSOB Finančnej skupine a OTP Banke?
Ste rodič dieťaťa do 15 rokov?
Ste držiteľom preukazu ZŤP?
Je vlastník, poistník a držiteľ tá istá osoba?
Korešpondenčná adresa postníka je rovnaká ako adresa trvalého pobytu/sídla?
Bude Vaše vozidlo riadiť osoba mladšia ako 24 rokov?
Bola niekedy vaša zmluva poistenia auta ukončená z dôvodu neplatenia?
Bola niekedy spôsobená škoda vami alebo vozidlami, ktorých ste boli/ste držiteľom/poistníkom?