Zabezpečenie portálu GAMP.SK

 

Osobné údaje, ktoré posielate prostredníctvom portálu GAMP.SK sú zabezpečené SSL (Secure Sockets Layer) certifikátom od certifikačného úradu www.sectigo.com.

SSL certifikát je šifrovací kľúč, ktorým sú chránené dáta proti zneužitiu tretími osobami. Tento kľúč zaisťuje bezpečnú a šifrovanú komunikáciu medzi vaším počítačom a naším serverom. Táto funkcia zaisťuje, že medzi vaším počítačom a naším serverom nepríde k neoprávnenému zachyteniu (a následnému zneužitiu) či pozmeneniu prenášaných dát .

SSL certifikát poskytne istotu, že sa dôverné informácie, ako je napríklad vaše meno, rodné číslo, adresa, bankové spojenie, prihlasovacie mená a heslá sa pri prenose cez internet nedostanú do nesprávnych rúk. Z tohto dôvodu je pri formulároch, v ktorých vypisujete citlivé osobné údaje, vo webovej adrese uvedené na začiatku https (a nie http).

Po kliknutí na obrázok nižšie sa zobrazí informácia o certifikáte, názov našej stránky GAMP.SK a názov certifikačného úradu www.sectigo.com, ktorý tento certifikát vydal.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás